Sunday, March 22, 2009

Sifat-Sifat Hizbullah (Parti Allah)

Menegakkan Khilafah Islamiyyah atau Daulah Islamiyyah adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam, cita-cita untuk menegakkannya mestilah tertanam subur di dalam segenap sanubari umat Islam.

Bismillah Walhamdulillah..

Salam Perjuangan..

Hayati bersama... Firman Allah SWT di dalam Al-Quran:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya; kerana Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi Meliputi PengetahuanNya. (54) Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah dan RasulNya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah). (55) Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada agama) Allah, itulah yang tetap menang. (56)

(Surah Al-Maidah : ayat 54-56)


Sifat-Sifat Hizbullah (Parti Allah)


  1. Allah mengasihi mereka iaitu orang-orang yang beriman dan mereka juga mengasihi Allah
  2. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin
  3. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir
  4. Mereka yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela
  5. Sesungguhnya wali atau penolong ialah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat serta tunduk kepada Allah

No comments:

Anda mungkin juga meminati

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...