Friday, April 24, 2009

Apa Kata Dr Yusuf Qardhawi?

Firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 103 :-


Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang Neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah), lalu Allah selamatkan kamu dari Neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayatNya.Cuba kita dengar elok-elok apa yang disampaikan oleh Dr Yusuf Qardhawi kepada kita :-


No comments:

Anda mungkin juga meminati

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...